A D I S E R V I S

ADISlogo transparent clear

CIZÍ JAZYKY

Časopis pro výuku cizích jazyků.
Vydává: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 1
Periodicita: 5x ročně během školního roku
Roční předplatné: 347,-Kč
Cena jednoho výtisku: 70,- Kč

Rychlá objednávka

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení