A D I S E R V I S

ADISlogo transparent clear

ČESKÝ LID

Czech Ethnological Journal je přední český vědecký recenzovaný časopis (založen v roce 1891) Vydává: Etnologický ústav Akademie věd České republiky Periodicita: 4x ročně Roční předplatné: 300,- Kč Cena jednoho výtisku: 75,- Kč

CIZÍ JAZYKY

Časopis pro výuku cizích jazyků. Vydává: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 1 Periodicita: 5x ročně během školního roku Roční předplatné: 347,-Kč Cena jednoho výtisku: 70,- Kč

BIOLOGIE, CHEMIE, ZEMĚPIS

Časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách Vydává: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 1 Periodicita: 4x ročně Roční předplatné: 240,-Kč Cena jednoho výtisku: 60,- Kč

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. Vydává: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 1 Periodicita: 2x ročně dvojčíslo Roční předplatné: 310,-Kč Cena jednoho výtisku: 155- Kč

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Inspirace pro učitele hudební výchovy na školách Vydává: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 1 Periodicita: 4x ročně Roční předplatné: 320,-Kč Cena jednoho výtisku: 80,- Kč

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Vydává: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 1 Periodicita: 2 dvojčísla ročně Roční předplatné: 280,-Kč Cena jednoho výtisku: 140,- Kč

PEDAGOGIKA

Časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. Vydává: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 1 Periodicita: 4x ročně Roční předplatné: 280,-Kč Cena jednoho výtisku: 60,- Kč

KOMENSKÝ

Odborný časopis pro učitele základní školy. Vydává: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno Periodicita: 4x ročně Roční předplatné: 200,-Kč Cena jednoho výtisku: 50,- Kč

DECHOVKA, TO JE NAŠE!

Časopis pro milovníky dechové muziky a muzikanty. Vydává: Kubešovo hudební vydavatelství s.r.o., Praha 2 Periodicita: 4x ročně Roční předplatné: 270,-Kč Cena jednoho výtisku: 68,- Kč

PAM PAM

Časopis o taneční výchově, hudbě a divadle pro děti a mládež. Vydává: NIPOS Artama, Praha 2 Periodicita: 3x ročně Roční předplatné: 360,-Kč Cena jednoho výtisku: 120,- Kč

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení