A D I S E R V I S

ADISlogo transparent clear

ČESKÝ LID

Czech Ethnological Journal je přední český vědecký recenzovaný časopis (založen v roce 1891)
Vydává: Etnologický ústav Akademie věd České republiky
Periodicita: 4x ročně
Roční předplatné: 300,- Kč
Cena jednoho výtisku: 75,- Kč

Rychlá objednávka

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení