A D I S E R V I S

ADISlogo transparent clear

UČITELSKÉ NOVINY

Týdeník pro učitele a přátele školy. Vychází již více jak 100 let.
Vydává: GNOSIS s.r.o., Praha 1
Periodicita: týdeník (46 čísel do roka – nevychází o prázdninách)
Roční předplatné: 2714,- Kč
Cena jednoho výtisku: 59,- Kč

Rychlá objednávka

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení