A D I S E R V I S

ADISlogo transparent clear

předplatitelský servis rozesílání tiskovin vyřízení korespondence přepisy textů zajištění tiskové přípravy tvorba databází hromadná fakturace

ADISERVIS s.r.o.

ADISERVIS, tiskoviny, administrativní servis

ADISERVIS s.r.o.

Firma ADISERVIS s.r.o. poskytuje služby spojené s vybavením hromadných listovních či balíkových zásilek od roku 1990.

Tyto služby zahrnují rozesílku periodik abonentům, rozesílku klubových či členských periodik abonentům a také administrativní servis.

ADISERVIS

NAŠE SLUŽBY

ADISERVIS, tiskoviny, administrativní servis

OBJEDNÁVKA
PŘEDPLATNÉHO

Toto je ukázkový text, který bude nahrazen Vaším. Toto je ukázkový text, který bude nahrazen Vaším. Toto je ukázkový text, který bude nahrazen Vaším.

ADISERVIS, tiskoviny, administrativní servis

další
služby

 • vkládání 3D předmětů
 • kompletace zásilek
 • tvorba databází

a další…

ADISERVIS, tiskoviny, administrativní servis

administrativní
servis

 • zajištění tiskové přepravy
 • předplatitelský servis
 • přepisy textů

a další…

pro
vydavatele

Do 24 hodin od předání vytištěného čísla zajistíme rychlé a spolehlivé doručení vašeho periodika odběratelům.

Kontaktní formulář

Kde nás najdete

NAŠI ZÁKAZNÍCI

Děkujeme za Vaši přízeň.

Vydáváte pro členy organizace, klubu, spolku apod.
časopis, zpravodaj, bulletin
???

Řešíte pravidelně problém,
jak časopis zabalit a spolehlivě doručit adresátovi
???

Do 24 hodin od předání vytištěného čísla zajistíme rychlé a spolehlivé doručení vašeho periodika odběratelům

 • zabalení časopisu do folie či obálky
 • vložení či vlepení příloh (letáků, složenek, brožur apod.)
 • adresaci, svazkování, podání na poštu
 

Stejným způsobem vybavíme i předplatitelské výtisky a zajistíme kompletní předplatitelský servis

 • správa a aktualizace databáze
 • fakturace, inkaso předplatného
 • vyřízení reklamací obratem
 • dosílky starších čísel
 • vkládání příloh
 • rozesílku povinných výtisků
 • doručení výtisků abonentům
 • zpracování vrácených zásilek

Vydavatelům periodického tisku jsme tedy schopni zajistit co nejkvalitnější servis pro abonenty. Cílem tohoto servisu je maximální spokojenost nejenom vydavatele – klienta, ale i abonentů. samozřejmostí je rychlé a neodkladné vyřízení objednávek, případných reklamaci, dosílek apod. bez zbytečné administrativy.

Zvýhodněný poštovní tarif pro podávání tzv. tiskových zásilek

je možné využít za těchto podmínek:

 • periodikum je registrováno v odd. registrace ministerstva kultury ČR
 • neobsahuje více jak 30% reklamy a má jasný vztah k předplatitelskému kmeni, nebo v případě oborového periodika ke kmeni odběratelů
 • maximální váha časopisu je 700 g (vč. příloh)

pro vydavatele těchto tiskovin – periodik zajišťujeme:

 • správu databáze abonentů či odběratelů
 • inkaso případného předplatného prostřednictvím složenek, faktur
 • hot-lline pro předplatitele – odběratele rozšiŘovanéHo časopisu
 • případné vkládání příloh
 • balení časopisů do folie
 • svazkování a podání k expedici

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení