A D I S E R V I S

ADISlogo transparent clear

BIOLOGIE, CHEMIE, ZEMĚPIS

Časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách
Vydává: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 1
Periodicita: 4x ročně
Roční předplatné: 240,-Kč
Cena jednoho výtisku: 60,- Kč

Rychlá objednávka

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení