A D I S E R V I S

ADISlogo transparent clear

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky.
Vydává: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 1
Periodicita: 2 dvojčísla ročně
Roční předplatné: 280,-Kč
Cena jednoho výtisku: 140,- Kč

Rychlá objednávka

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení