A D I S E R V I S

ADISlogo transparent clear

KOMENSKÝ

Odborný časopis pro učitele základní školy.
Vydává: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno
Periodicita: 4x ročně
Roční předplatné: 200,-Kč
Cena jednoho výtisku: 50,- Kč

Rychlá objednávka

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení