A D I S E R V I S

ADISlogo transparent clear

TVOŘIVÁ DRAMATIKA

Časopis o dramatické výchově, literatuře a divadle pro děti a mládež.
Vydává: NIPOS Artama, Praha 2
Periodicita: 3x ročně
Roční předplatné: 390,-Kč
Cena jednoho výtisku: 130,- Kč

Rychlá objednávka

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení