A D I S E R V I S

ADISlogo transparent clear

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní.
Vydává: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 1
Periodicita: 2x ročně dvojčíslo
Roční předplatné: 310,-Kč
Cena jednoho výtisku: 155- Kč

Rychlá objednávka

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení