A D I S E R V I S

ADISlogo transparent clear

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Inspirace pro učitele hudební výchovy na školách
Vydává: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 1
Periodicita: 4x ročně
Roční předplatné: 320,-Kč
Cena jednoho výtisku: 80,- Kč

Rychlá objednávka

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení